top of page

PRAKTIST

NÄR - 19-23 JULI

VAR - KUSERUD  458 93 Färgelanda

HUR - PÅ LÄMPLIGAST SÄTT

VÄGBESKIVNING

Kommer närmare lajvet

LÄGER

Här kan du läsa om hur du kan bo på lajvet, vi säger kan för det är helt upp till dig som deltagare att själv hitta ditt eget hem i zonens utkant
 

Varje läger skall ta med sig och kunna laga sin egen mat (enklare stormkök eller en lägereld att värma konserver på räcker bra), hämta och förvara vatten, sköta sin egen hygien (utedass finnes) samt inhysa hela gruppen i hyfsad komfort och generellt vara självgående.  

Se till att ni i gruppen har lite extra krubb med sig det är alltid kul att bjuda en framtida kumpan på en måltid eller att ha lite snacks och sånt att tugga på under långa zonfärder!
 

Glöm inte att ha med er en vattenflaska då det kommer vara varmt, ni behöver dessutom något att förvarar vatten i, vid ert läger exempelvis vattendunk / damejanne.  

LÄGERPLATSER FÖR BOFASTA
Du som bofast i kuserud är nyinflyttad så du har antingen Byggt ditt eget eller tagit en vrå i någon av de redan existerande byggnaderna 
 

LÄGERPLATSER FÖR TILLRESTA
Du som tillrest till kuserud kan antingnen ha inmutat dig hos någon av de bofasta eller betalat för en plats i Pidis lada som är hotellet som 
 

Krav för eldstad
Allt eldande kommer endast ske om det inte råder eldningsförbud Gruppledaren kommer vara ansvarig för allt eldande i grupperna, En eld får ALDRIG lämnas oövervakad.
En eldstad behöver följande
     - En eldsäker bas, om de är sand
, betong, asfalt, sten eller stål.

     - En avskärmning av något slag, detta kan vara stenar, stålskrot eller väggarna av ett oljefat. 
     - En brandsläckare eller hink med vatten i närheten.

 

DRICKSVATTEN
Det finns en brun på området med tjärnbart vatten i så vatten kan hämtas i lämpliga kärl för att ha i lägret, det kommer finnas vatten att hämta i baren och i pumphuset

BADVATTEN

Bet finns ett par sjöar på området. det går utmärkt att bada i samtliga.

TOA

Det finns torrdass på området.

Dessa kommer innehålla våtservetter och handsprit. det kommer även finnas en soppåse för sanitetsavfall.

SKRÄP 

Det kommer att finnas en sopsortering du som deltagare är ansvarig för att skräpet sorteras och att allt komposterbart hamnar i komposten, har du frågor eller funderingar så är det bara att ta tag i en arrangör.

bottom of page