Search

PRESS RELEASE

OFFICIAL PRESSRELEASE "MUTANT: YEAR ZERO - THE LAST ARK"

DOWNLOAD PRESS IMAGES AND PDF OR WORD PRESS RELEASES HERE

First Ever Official Mutant: Year Zero Live Roleplaying Trilogy Launches Living Arts Centre on an Island Near Stockholm. 


This summer, experience something extraordinary. Step a century into the future and join The Last Ark - a fully immersive event-series, taking place in a post-apocalyptic, mutated version of Stockholm after the world as we know it has ended. 


Found yourself lately, looking around and wondering how you’ll make it after the collapse of society? This is your chance to find out! Except, in a fun way!


The Last Ark is based on the classic Swedish roleplaying game Mutant, and let’s you live for a long weekend as a mutant hero or villain. When buying a ticket, you get a character to play (or write your own), and after you’ve put together your survival gear and costume, you get transported to the island for drama workshops before the action starts.


”Immersive roleplaying is like playing cops and robbers, but for grownups. Or like being inside a computer game or TV show. You sneak, argue and dive for cans of food for ”real” instead of watching a screen or pressing buttons. It’s a great way to get a total break from our strange ”normal” reality and build a new world together for three-four days,” says The Ark’s veteran games and participation- designer, Martin Ericsson. 


Artist and club organizer Gandalf Adelbrant is excited to work in a project that is about living inside a work of art: “Participation is the key to new installation-based art. As we and our mutant co-creators clash and construct a real junk city, we bring in a selection of artists and architects to help explore new ways to live in a world that restarts from zero.” 


This Westworld-like experience is the first on the Living Arts Centre and is made possible through a combination of a generous arts grant from Kulturnämnden of Sweden, support from fans and tickets sales. 


This is the first time one of the classic Swedish tabletop roleplaying settings of the 80’s and 90’s (like Drakar och Demoner, Mutant Chronicles, KULT to name a few) becomes live action roleplaying. Original creators Gunilla Jonsson and Michael Petersén had this to say about their creations and their usefulness as agents of change; 


"In 1983, when we envisioned the first version of Mutant, the world seemed to teeter on the brink of nuclear war. Fear of devastation and radiation gave birth to dreams of mutants and sentient animals, and of robots left behind when the old world died. Today we have another fear – we are facing an ecological disaster. But our mutated heroes from 1983 seem equally fit to meet this new threat. Perhaps we need to reinvent ourselves and mutate, both as society and individuals, to stand a chance in the bleak future that awaits us and all our fellow creatures on earth."


Fredrik Malmberg, CEO of Cabinet Entertainment, who spearheaded the Swedish games industry in the 80s and 90s with the company “Äventyrsspel”, reflects:


”Mutant: Year Zero carries the torch perfectly more than 35 years after the original game release in Swedish. It has set the backdrop to video games, fiction, short films and now a thrilling immersive event series. The original RPG was such an inspiration to creative kids who grew up to become formidable creators on their own. We look forward to seeing what Martin and his team will come up with and add to this ever growing world that is Mutant.”


The lead organizers behind The Last Ark, Gandalf Adelbrant, Martin Ericsson and Freja Gyldenstrøm, are no strangers to participatory arts. Over the past decade they have explored the boundaries between art, performance, games and parties with works like “Inside Hamlet”, an adaptation of Shakespeare’s classic at the actual Elsinore Castle; the 5th edition of the classic “Gothic-Punk” roleplaying game, “Vampire: The Masquerade”; the legendary Stockholm club “Kruthuset”; “College of Wizardry” and “Monitor Celestra”. Expect something extra, designer Freja Gyldenstrøm teases.


”The first event, Crash, begins in a claustrophobic pressure cooker, inside an actual ship. As the story progresses, the Ark crashes on the island and the crew will have to confront their own fears, needs and dreams as they rebuild their society from scratch. The Ark crew and the survivors they meet in the two last events shape the overall story… but there’ll be some major twists along the way. Let’s just say the island is so damn cool it has become a character in its own right.”


Get your ticket now at www.mutantzone.com


Early Bird tickets from 1500-2000 SEK / €140-190


Heavily reduced builder tickets to be released soon!


Dates: CRASH: June 25-28  I  ADAPTION: August 19-23  I  CELEBRATION: September 17-20


Location: A small, isolated island outside of Stockholm, where nature has claimed the old industrial structures and ships lay stranded on the shore. Read more about Stora Höggarn here: https://www.dn.se/nyheter/sverige/oligarken-som-ager-en-o-i-stockholm/ Read more on immersive theatre and the tradition og nordic larp here: https://nordiclarp.org/


For further questions, more pictures and to set up a time to visit the site, contact: 

organizers@mutantzone.com


I SAMARBETE MED:


Kulturbryggan

Skärgårdszonen AB

Cabinet

Free League Dividend IndustriesCENTRUM FÖR DELTAGARKULTUR PÅ SKÄRGÅRDSÖ INVIGS MED TRILOGI AV OFFICIELLA MUTANT-LAJV MED STÖD AV KULTURNÄMNDEN.


Upplev något omöjligt i sommar. Kliv in i framtiden på Den Sista Arken, en serie lättillgängliga men fysiskt påtagliga lajv-events om nybyggare i en muterad postapokalyptisk version av Stockholm efter undergången. 


Har du kanske nyligen dagdrömt om att allt var ruiner? Funderat på hur du skulle klara dig efter den stora kraschen svept bort samhället? Nu kan du få reda på det. Testa i en proffsig dramatisk vuxenlek på skrotön Stora Höggarn utanför Lidingö. 


Den Sista Arken baseras på den senaste versionen av Svenska kult rollspelet Mutant och låter dig leva några intensiva dagar som en muterad skurk eller hjälte. När du köper en biljett får du en genomtänkt roll att spela eller skriver en egen, och efter att ha satt ihop din postapokalyptiska överlevnadsutrustning transporteras du från Slussen till ön för en dag av drama-workshops och inrollning innan vi lämnar verkligheten tillsammans.


”Rollspel på riktigt är ett slags interaktiv fysisk teater. Det fungerar lite som tjuv och polis för vuxna. Eller som att vara inuti ett dataspel eller dramaserie. Du smyger, bråkar och fridyker efter konserver på ”riktigt”, med kroppen, istället för att titta på en skärm eller trycka på knappar. Det är ett mäktigt och kul sätt att bryta med det ”normala” och bygga en ny värld tillsammans med sina medskapare,” säger spelförfattaren och deltagardramatikern Martin Ericsson.  


Konstnären och klubbskaparen Gandalf Adelbrant känner sig peppad på att arbeta på sin långtids vision om ett centrum för konst man kan bli en del av. ”Deltagarkultur och samskapande är nycklar till ett nytt sätt att jobba med installationskonst och performance. Medan vi och våra muterade samskapare drabbar samman och konstruerar en fiktiv skrotstad tar vi in utvalda konstnärer och arkitekter vars verk blir en del av fiktionen och hjälper oss utforska nya sätt att vara i en värld som startat om från noll.” 


Den här Westworld-liknande upplevelsen är den första på Stora Höggarns centrum för deltagarkultur och möjliggörs genom en kombination av ett generöst bidrag från ”Kulturbryggan” som delas ut av Konstnärsnämnden, stöd från fans av Mutant och biljettintäkter. 


Det här är första gången en av de klassiska Svenska bordsrollspelen från 80- och 90- talet (som Drakar och Demoner, Mutant Chronicles och KULT) blir till lajv-events. De ursprungliga författarna, Gunilla Jonsson och Michael Petersén hade det här att säga om hur projektet använder deras värld för att experimentera med nya sätt att leva: 


”1983, när vi satte ihop första versionen av Mutant, tycktes det som världen var en hårsmån från kärnvapenkrig. Skräcken för förödelse och radioaktivitet födde drömmar om mutanter och intelligenta djur, och om robotar som lämnats kvar när den gamla världen dog. Idag har vi en annan rädsla - vi står inför en ekologisk katastrof. Men våra muterade hjältar från 1983 verkar i lika bra form att möta det här nya hotet. Kanske behöver vi verkligen göra om oss själva och mutera, både som samhälle och som individer, för att ha en chans i den dystra framtid som väntar oss och våra medvarelser på jorden.”


Fredrik Malmberg, CEO för Cabinet Entertainment, som stod i bräschen för den Svenska spelindustrin på 80 och 90- talet med företaget ”Äventyrsspel”, ser fram mot att se Mutant bli ett deltagardrama i Sverige. 


”Mutant: År Noll håller fanan högt mer än 35 år efter att det ursprungliga spelet släpptes. Det har blivit dataspel, två böcker på Storytel, kortfilmer och nu spännande immersiva sommaräventyr utanför Stockholm! Det ursprungliga rollspelet har inspirerat unga kreatörer som växt upp och blivit formidabla skapare i sin egen rätt. Vi ser fram mot vad Martin och hans team kommer att lägga till den här ständigt växande världen som är Mutant.”


Kärnteamet bakom Den sista arken; Gandalf Adelbrant, Martin Ericsson och Freja Gyldenstrøm, är inte främmande för deltagarkulturellt skapande. Under det senaste årtiondet har de utforskat gränslandet mellan konst, performance, spel och fester med mängder av verk som exempelvis ”Inside Hamlet”, som ursprungligen gjordes på uppdrag av Riksteatern och som nu körs på det faktiska Helsingörs Slott, den senaste utgåvan av det inflytelserika ”Gothic-Punk” rollspelet ”Vampire: The Masquerade”; legendariska Stockholmsklubben ”Kruthuset”; och magiskolan ”College of Wizardry” i Polen. Vänta er något alldeles extra säger rollförfattaren och designern Freja Gyldenstrøm;


“Första eventet, Crash, börjar i en klaustrofobisk tryckkokare, inuti ett riktigt skepp mitt i en radioaktiv storm. När Arken går på grund trasas de gamla makt hierarkierna i besättningen sönder och man måste börja om på nytt i ruinerna på ön. Tillsammans med de skumma zoninvånarna de träffar i den andra delen av trilogin formar mutanternas konkurrerande grupper hur bosättningen styrs, känns och ser ut. Men det kommer hända en hel del oväntat. Vi kan bara säga att själva ön är så tuff att den blivit en karaktär som står på egna ben.”


Köp din biljett nu på www.mutantzone.com


Early Bird biljetter för 1500-2000 SEK / €140-190


Kraftigt nedsatta biljetter för dig som vill vara med i bygglaget släpps snart


Datum: CRASH: Juni 25-28  I  ADAPTION: Augusti 19-23  I  CELEBRATION: September 17-20.


Plats: Stora Höggarn. En liten isolerad ö utanför Stockholm, där naturen erövrar ruinerna av oljecisterner, tunnlar, och dussintals båtvrak rostar på stranden. https://www.dn.se/nyheter/sverige/oligarken-som-ager-en-o-i-stockholm/ Läs mer om den nordiska traditionen av immersiva rollspel, eller “larp” här:

https://nordiclarp.org/


För ytterligare frågor, bilder och för att boka in ett besök på ön, kontakta; organizers@mutantzone.com


I samarbete med: Kulturbryggan

Skärgårdszonen AB

Cabinet

Free League Dividend Industries


403 views0 comments

Recent Posts

See All

©2020 Cabinet Licensing LLC ("CL"). MUTANT, MUTANT YEAR ZERO and related logos, characters, names, and distinctive likenesses thereof are trademarks or registered trademarks of CL. Used with permission. All rights reserved.

2020 by Skärgårdszonen AB