_DSC4465.JPG

NYTT PÅ SIDAN!

Här kan du läsa de senaste nyheterna från Mutantzone och se vilka uppdateringar vi gjort på sidan sedan sist!

 


 

287458788_583955473288648_7041934189585825926_n.jpg

30/6 2022 - BESKRIVNING AV GRUPPERNA, HUR INMUTNINGAR FUNGERAR OCH AKTIVA (GODKÄNDA OCH KLARA) ROLLPERSONER I OLIKA GRUPPER! 
 

Idag sätter vi fokus på grupperna och huvudkonflikterna mellan dem, vi förklarar lite om Aspirantsystemet och varför Medborgarskap är så eftertraktat, vad de olika grupperna tycker om Göborgarnas ankomst och hur de nästan oundvikligen kommer att hamna i konflikt. Läs om detta under rubriken "VAD KAN JAG SPELA" på förstasidan! Som alltid kommer det nya här i sin helhet: 
 

GÖBORGSBLOCKET OCH GYNNAREN

Dessa tre grupper kommer från den i Kuserudstrakten närmast legendariska stadsstaten Göborg i syd. Att bli Medborgare i den förhållandevis jämnlika och rättvisa staden är ett mål som i stort sätt alla rollpersoner (varesig de erkänner det för andra eller inte) delar. Men för att bli medborgare måste man bevisa sin "medborgaranda" genom att samla "aspirantmärken", dokument, fornmedaljer eller sigill som bevisar att man agerat "medborgerligt". 

De tre Göborgsgrupperna delar en "Gynnare" vid namn L. DeNihm, anställd som Överförtecknare i Handelshuset Bexorin. Hen är den som ansvarar för försäljning av inmutningar och delar ut Aspirantstatus och Aspirantmärken för skrot, kontroll av inmutningar, kartläggning, värdering, spaning och ett otal andra medborgerliga tjänster. L DeNihm spelas av en arrangör med målsättningen att kunna ge meningsfulla belöningar (utöver Krediter) i utbyte mot skrot och dåd!

Att uppnå Medborgarstatus är ett möjligt mål för alla roller. Det är välkänt att det är ohyggligt svårt och dyrt att muta sig till aspirantstatus, men det går! Även om din roll är Pyri- nationalist är medborgarskap eftertraktat. Kanske för att det ger oöverträffade möjligheter till spioneri och handel med Göborg, eller kanske för att en tilvaro i Göborg, med fri sjukvård, Mutanträttigheter och fantastisk tillväxt (se bara på konservfabriken!) är något man drömmer om i hemlighet. 

Observera att DeNihm delar ut Aspirantmärken efter inrådan från alla tre Göborgsgrupper (och även andra som kan förklara varför en enskild individ / Aspirant gjort Göborg en stor tjänst). Ja, till och med Mutantmafioson Ruff's hejdukar kan rekommendera Aspiranter. Om detta beror på DeNihm's naivitet eller om Vadmalingarna har en hållhake på hen låter vi vara osagt. 

Den Göborgska Inmutningen

Handelshuset Bexorin agerar i nuläget som om att de är besitter rätten till skrotfyndigheten i Kuserud. De kommer vid spelets början att sälja "Inmutningar" till individer eller skrotgrävarlag. En inmutning är rätten att bryta skrot i enskilda delar av Kuserud och att få sälja dem fritt, mot att en andel går till Bexorin's. En rätt de fått i laga ordning i Göborg stad.

Varken lokalbefolkningen eller Pyriska medborgare är roade av detta antagande. Antingen för att de ser sig som fritt zonfolk eller eftersom Kuserud ligger precis lika långt från Karle som Göborg.

Värst har nog Benzo och hans lokala talanger reagerat. De har redan förskansat sig vid en rik skrotfyndighet som de försvarar med näbbar och klor, och de har själva planer på att sälja Inmutningar för "sina" delar av prylgruvan.    

De Pyriska soldaterna i Straffkomando 9b, och deras straffångar har även de befäst sin "Inmutning". Att de finns där över huvud taget är nog en överraskning för alla utom Benzo's, som redan varit i blodigt gruff med fångarna! 

Vasselin- Vässlan's gäng anländer med Göborgarna. Än så länge visar de inga tecken på att favorisera någon part, utan kränger på Göborgare och zonmutanter sina vaor och tjänster lika smidigt förtjänstfullts smidigt.   

Göborgarna hoppas att genom att erbjuda Medborgarskap (snarare än krediter) kunna köpa ut de besvärliga lokalborna och Pyriskurkarna och få dem att jobba in det göttaste av skrotskatten innan Pyrisamfundet eller annan makt sätter ner foten.... 

ENCYKLOPEDISTERNA

Kunskaparfölje baserade i Göborg men består av både Pyrier och Göborgare, Aspiranter och Medborgare. På jakt både efter lukrativt skrot och sanningen om Gyllendråmernas öde. 

Rollkoncept: Världsfrånvänd kunskapare, överlägsen Göborgselitist, robotälskande maskinteoretiker, paranoid kristallfenomensexpert, Inhyrd pragmatisk zonstrykare, äregirig expeditionsledare, utskämd Pyrisk ädling, infiltratör från främmande makt, automat med existensiell ångest sökande efter sitt ursprung, Skrotvetare från materialexperterna "Restaurerarna" med uppgift att värdera skrotfynd. 

 

Aktiva Rollpersoner:

Kunskapare Konrad Kruse. IMM. Antagen redan som barn till Encyklopedisterna på grund av sina föräldrar (som är beryktade kunskapare inom de bejublade fälten Aggronomism (om sädesslag och odling i farliga marker) och Lantmannaingenjör (ritar och konstruerar nya, effektiva skördemaskiner för dragdjur). Konrad hamnade på hal is med sin familj efter att han fokuserat på det glamorösa men farliga och illa beryktade ämnet "Fornfynd av strål och rötutsöndrande typ med halvmagister i Elektroluxologi. Det är hans fascination för extrema fornfynd och fenomen som tycks bryta vett och sans som fått honom att gå med i expeditionen till Kuserud. Han delar Fagers fascination för Dråmerna, men med mer... praktiska mål i sinnet. Spelas av Joel Hall.  


Kunskapare Herman Fager. IMM. Skrotvetare som tidigare arbetat åt Huset Bexorin, men som antagits till sällskapet på grund av sitt kunnande om forntida materiallära. Bidrog dock inte nämnvärt till det stora Konservprojektet i Göborg. Kanske kan han bli mer än en medelmåtta om han kan undvika att gräva ner sig i föremålsvärdering och sina trassliga relationer med gamla kollegor. Känd för sin värdefulla Tabulatorpräntare (Skrivmaskin) från Forntiden och sina ambitioner att uppdaga Kuseruds och Dråmernas fornhistoria. Spelas av Gustav Forne. 

BEXORINS HANDELSHUS

En grupp Aspiranter ledda av en Gynnare från Bexorins Handelshus, ett av Göborgs rikaste och mäktigaste. Man hoppas lägga beslag på huvudparten av skrotfyndigheterna med mutor och löften om framtida andelar.  

Rollkoncept: Oduglig arvtagare som förväntar sig respekt, våghalsig storviltsjägare som hoppas nedlägga zonbestar, tjyvaktig logistiker som försöker smuggla undan finfina fynd för personlig vinning, desperat aspirant som söker en sista chans, nykommen naiv och hopplöst optimistisk aspirant och Göborgsdiggare, medlem av furstefamiljen Brandelius som jobbar av en skuld till handelshuset.     

Aktiva Roller: 

L. DeNimh (FMD) (Råtta / Sork) DeNihm kommer ursprungligen från Ulvriket men har snabbt nyttjat sina kontakter och talanger som köpman (med särskild expertis i administration, inmutningar, skrot- handel och personalhantering). DeNihm är en fantastisk kännare av karaktär och har, trots att hen inte pratar perfekt Skrovmål / Pyriska har blivit Göborgsk medborgare på rekordtid. Gynnare, med rätt att dela ut "Aspirantmärken" till och med! Detta har naturligtvis inget att göra med att familjen under den Ulvrikiska ockupationen av Göborg sålde ut sina egna styrkor till Göborgarna mot löften om medborgarskap. Hur som helst är DeNihm den man går till om man vill få något officiellt gjort. Inmutningar, anställningar i Bexorins, Aspirantbedömning och annat hamnar på DeNihms överfulla bord. Spelas som primär (SLP) roll av Freja Gyldenström.   


Rugge Rågurt (FMM), Naiv men grov Mutant- Aspirant från Göbrogs slum som gräver skrot och försvarar Göborgare. Ofta skumma uppdrag som gör hans närvaro oregelbunden. Spelas som extraroll av Martin Ericsson om och när han mot förmodan har tid. 

VADMALINGARNA

Roffe Vadmal är en av Göborgs hårdste krim-bossar. Han och hans anhang är muterade människor eller djur, och oftast Vretingar (ur-Göborgare som blev överkörda av stadens människo- grundare). De styr stor del av Göborgs undre värld och har genom sina kontakter fått nys om skrotfyndet i Kuserud. De ämnar inte följa några regler som Göborgare dikterar och de är väl medvetna om att Kuserud än så länge är laglös mark. 

Rollkoncept: Vältalig utpressare med fabless för krossvapen, proffessionell kortspelare som ämnar blåsa korkade skrotisar, påfrestande försäljare av illegala varor och tjänster, pensionerad Body Bomber från Hindenburg, mutantaktivist som ser chansen att skapa en frizon för förändrade folk i Kuserud, oförsiktig zonfarare som infekterats av Gyllenpest men vägrar erkänna det, zonfararens man / fru som desperat söker ett botemedel för sin partners sjukdom.   

Först till kvarn...

Benzo's skrot och Staffkommando 9b besitter redan när Göborgarna anländer en del av Kuserud och de har inga intentioner att ge upp den till Göborgarna. Benzo har grävt ihop tillräckligt på sin första skrotlast (som han sålt till okänd part) för att samla en skara lojala skrotbanditer runt sig och Straffkommandot har en plan: att säkra så mycket skrot de bara kan på en vecka (som nulöper mot sitt slut), sälja den och sticka med förtjänsten innan Pyriska makthavare fattar vad som hänt. Båda grupperna ser Göborgare och officiella Pyri- tjänstemän som inkräktare och de är oemottagliga för argument om att någon annan än de som bor i trakten och bryter skrotet i egen svett skulle ha "rätt" till Kuserud. 

Knas är alltså oundvikligt, även om Göborgarna hoppas på att bryta ner, eller spela ut sina två motståndare (Benzo's och Strafkomandot) mot varandra tills de villigt säljer eller ger upp sina illegala Inmutningar till Göborg / Bexorins Handelshus. 

BENZO'S SKROT OCH KRUT

Runt sig har den aspirerande stor- handelsmannen samlat en stor grupp lokala bönder, jägare, torpare, gårdfarihandlare, fiskare och jägare. De har alla drabats av svår skrotfeber och lämnat sin enkla tillvaro för att riskera livet i kamp mot zonen och konkurrenter. Många är mutanter och de flesta en aning naiva. De allra naivaste har sålt bort rätten till sin frihet till Benzo och hålls i praktiken som slavar. Benzo's folk har ofta märken eller slitna plagg i kombinationen blått, rött och vitt.  

Rollkoncept: Xenofobisk kolmilare som drivs av en inre röst, bondefamilj som söker efter ny mark efter gården brunnit, utstött misstänkt PSI- mutant, skrotfebrig folkmusiker med storslagna ambitioner, Bengtsvedsjägare som ser Rubbitar i varenda buske, Fiskekrist- troende Werner- fiskare, tam zonmutant som inte riktigt fattar hur civilisation fungerar.   

Aktiva Rollpersoner: 


Benzo Muskelito - FMM. Kuseruds okrönte skrotkung härstammar från Musközonens mörker. Han skryter ibland om att hans förfader var den "första som fattade att Frihet och Profit är viktigare än ätt, rike och kejsare!" Benzo ser sitt banditgäng som ett "företag" eller en "union av fria företagare". Benzo och hans kunpaner vurmar för ett sedan länge glömt forntidsrike som kallas "Merikatet" eller "Fria Staterna" där det var den staktes och pengastinnes rätt att äga den fattige. Benzo har främst medarbetare, men han har inget emot en slav eller tre. Att hålla sig med ägda Mutanter ses som barbariskt och lantligt av Göborgare och Pyrier, men det är svårt att klaga när Benzo pekar en bössa i trynet på den som bråkar. 

Kraa af Präst - FMD (Kråka). Klart Prästen's kråka från den fina familjen i Simris ska ut och åka zon! Det är en tradition i en familj av muterade djur som verkar ha helt gått på myten om att de (nästan) är lika förnäma som de ädla Enklavättade människorna. Han har nu hamnat i minst sagt dåligt sällskap i nästan-banditgänget Benzo's, men med sin trotjänare Rehab Poppe vid sin sida serverar kråkan finfint krubb, planerar skrotlyft och verkar helt på gängets sida! Spelas av Simon Barregård. 

Rehab Poppe - FMM. Muterad människa som på grund av en livsskuld är förkläde och något slags butler åt Krååka af Präst, även denne från Simris. Letar efter en plats att göra till sitt hem. Han har en ide om att sätta upp en dockteater som kör politisk satir, långa reklaminslag, och berättelser från hans barndom såsom "fabeln om den ogina borgmästaren", "balladen om den ensame vandraren", och "dränk förmannen i bäcken".
Har någon ett meddelande de vill få ut till folket men vill inte säga det själv? låt en av Rehabs dockor säga det. Heeelt riskfritt.. Spelas av Tomas Widgren. 

Torp- Toke - FMM? En torpare från trakten som med viss vildsinthet anslutit sig tilg grävandet. Verkar kunna bli farlig, men har inga direkt synliga vådliga mutationer. Däremot ett sjusärdeles humör och en mindre stark känsla för takt. Spelas av Daniel Wiklund Langs som bonusroll när han inte är ett monster i Zonen!

STRAFFKOMMANDO 9b 

Två dagsmarscher mot nordväst ligger "Hålet", en primitiv koppargruva som brukas av Pyri som ett fångläger för grova brottslingar och krigsfångar från Ulvriket och Gotland. I ett ambitiöst karriärs- ryck har Hålets vaktchef dragit ihop ett gäng av de mest pålitliga fångarna för att ta över majoriteten av den beryktade nya skrotfyndigheten i Kuserud. Kommer fångarna att bryta sig loss och ta över operationen själva? Hur som helst lär de vara en av de allra farligaste gängen att stöta på efter mörkrets inbrott. 

Rollkoncept: Fångvaktare som egentligen är lojal till en gängboss, Pyrisk militärkarriärist och fångvaktare som ser detta som sin stora chans, massmördare med hederskodex, utkonkurrerad gangsterboss från Pirit, pacifistisk småtjuv som råkat komma över en skattkarta, Ulvrikisk soldat med svår PTSD, skattefuskande krogägare som hoppas grunda nytt med pengarna från Kuserud.  

Vaselin-Viktors Värdering och Varor: Handelsemporium

"De ä av samma skrot och korn alla skrotbökare. De rumlar ut i zonen som en grupp övergödda åhlar i jakt på forntidsmanicker och krediter så fort någon avdankad luffare snubblar över en bit plastics. Men de gynnare som driver hem storkorvan ä sånna som oss, som är på plats först och säljer zonfånarna extra ljuslyktor, kartor, spadar och upplysningar av bästa kvalité. Vaselin-Viktors Värdering och Varor är inte bara traktens hederligaste handlare, vi kommer också vara traktens enda."

 

- Vaselin-Viktor

 

“Vaselin-Viktors Värdering och Varor: Handelsemporium” består av en grupp “hederliga” “entreprenörer” från Hindenburg som begett sig till Kuserud för att blåsa de andra lycksökarna på varenda kredit och skrotbit de kan uppbringa. Med sin handelsbod/saloon/spelhåla planerar de att sälja undermålig utrustning, servera tveksamma heta doggar, och erbjuda riggade kortspel för att tjäna storkovan.

 

Aktiva Roller: 

Vaselin-Viktor (FMD), en slemmig Vässla som flyttat sin verksamhet till Kuserud efter ett “missförstånd” med Hindenburgs poliskår angående de “genuina” “Piritska” “heta doggarnas” innehåll. Spelas av Carl- Johan Wicklund. 

Vaselingänget har många strängar på sin lyra. Den naive zonfararen kan få sitt skrot värderat av den “musikaliske” “skrotexperten” Götrik “Guran” Segsvål (spelas av Erik Gustafsson), bli påprackad varor av den ineffektivt mordiska Vandrande-Varuautomaten (spelas av Wilhelm Ljungar), och bli "hanterad" av den trögtänkte ex-bodybombaren Knorre “Snustrynet” Storfläsk (spelas av Anders Ohlsson)

15/6 2022 - RAPPORT FRÅN OMRÅDET SAMT GRATIS DRÄKT TILL ALLA I "STRAFFKOMANDO 9b"!

 

Denna vecka har vi byggt dass, kartlagt byggnader och planerat fornfyndsgömmor, börjat röja upp sminkloge, testat brunnen / pumpen och hittat en mängd rekvisita som slår det mesta!

 

Vi kan med glädje annonsera att de som anmäler sig till "Straffkommando 9b" kommer att få en finfin färdigpatinerad overall (storlek L / XL / XXL) med tryck på ryggen, samt en hjälm, helt gratis med sin biljett!

 

Har du inte anmält dig ännu blir vi jätteglada om du gör det så snart du bestämt dig så vi har gott om tid att skapa intriger och fräna prylar för just DIN roll!

 

Kuseruds lummiga ruiner och hemliga grottor väntar på er...
 

8/6 2022 - INSPIRERANDE GALLERI MED ILLUSTRATIONER AV MUTANTMODE OCH MÄTTAD STÄMNING! 

Finns under "Utrustning" längre ner på huvudsidan. Samt här såklart. 

Illustrationer av Magnus Fallgren, Erik Marklund, Martin Bergström, Johan Normark, Erik Sandberg, Anders Muammar med flera. För att uppskatta dessa utmärkta skillingtryck i sin fulla glans, och därtill få tillgång till de slutgiltiga skriftliga urkunderna om Pyrisamfundet kring år 96 pt rekommenderas Fria Ligans nytryck av Järnringens rollspelsböcker. Köp dom här!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6/6 2022 - NY SPELARGRUPP

 

Vaselin-Viktors Värdering och Varor: Handelsemporium

"De ä av samma skrot och korn alla skrotbökare. De rumlar ut i zonen som en grupp övergödda åhlar i jakt på forntidsmanicker och krediter så fort någon avdankad luffare snubblar över en bit plastics. Men de gynnare som driver hem storkorvan ä sånna som oss, som är på plats först och säljer zonfånarna extra ljuslyktor, kartor, spadar och upplysningar av bästa kvalité. Vaselin-Viktors Värdering och Varor är inte bara traktens hederligaste handlare, vi kommer också vara traktens enda."

 

- Vaselin-Viktor

 

“Vaselin-Viktors Värdering och Varor: Handelsemporium” består av en grupp “hederliga” “entreprenörer” från Hindenburg som begett sig till Kuserud för att blåsa de andra lycksökarna på varenda kredit och skrotbit de kan uppbringa. Med sin handelsbod/saloon/spelhåla planerar de att sälja undermålig utrustning, servera tveksamma heta doggar, och erbjuda riggade kortspel för att tjäna storkovan.

 

Gruppen leds av den sliskiga vässlemutanten Vaselin-Viktor som flyttat sin verksamhet till Kuserud efter ett “missförstånd” med Hindenburgs poliskår angående de “genuina” “Piritska” “heta doggarnas” innehåll.

 

I handelsboden kan den naive zonfararen få sitt skrot värderat av den “musikaliske” “skrotexperten” Götrik “Guran” Segsvål, bli påprackad varor av den ineffektivt mordiska Vandrande-Varuautomaten, och bli utkastad av den trögtänkte ex-bodybombaren Knorre “Snustrynet” Storfläsk.

Nuvarande spelare: Wilhelm Ljungar, Anders Ohlsson, Erik Gustafsson, Carl-Johan Wicklund

Anmäl dig gärna till "Vaselin- Viktors Värdering och Varor" och hjälp Vaselin- Viktor och hans kumpaner dominera Kuseruds detaljhandel! 

 6/6 2022 - ESTETISKA UTRUSTNINGSTIPS

Dessa återfinner du även under rubriken "Utrustning" på huvudsidan!

PRYLAR SOM PASSAR FÖR EN PYRIER ELLER ANNAN STADSBO 

Kandelaber, Oljelampa, Målade skyltar, Trasmattor, Hattar, Kritpipor, Rökkorv (cigarr / cigarill), Väst, Nytryckta tidningar / skillingtryck, Handdragen vagn, Läderstövlar, Glasögon, Monokel, Näsduk, Koffert, Fotoplåt föreställande familj, Van Halen framförd på Fiol, Militärt överskott från 50-70'tal med lämpligt pynt, Värja i gehäng, Hörtratt, Mirakelmedecin i brunt flaskglas, Ölbärs i brunt flaskglas. 

PRYLAR SOM PASSAR FÖR BOENDE I GÖBORGSTRAKTEN

Stickad kofta, Stormlykta, Overall sydd av jeans och två jackor, Tshirt i linne, Linneskor med bildäckssulor, Skärmmössa av ben och vadmal, Mössor, Vantar, Lunchlåda i plåt, Räknesticka, Fornhammare med nytt snidat skaft, Skruvdragare som skruvmejsel, Hängslebyxer, Skrotbyggd vevgrammofon

PRYLAR SOM PASSAR ZONFARARE, JÄGARE OCH LOKALBEFOLKNING

Päls, Luvor, Piktogram, Blandrustning av skrot och läder, Fornsäck med trä / benstomme, Benlindor i vadmal, Plasticsskydd, Vevficklampa, Fackla, Gasmask förstärkt med läder, Skyddsglasögon, Fornpuffra, Spjut, Hosor av jeans, Mantel av sliten pressenning, Sönderfallande och ofra lagade fornkängor. 

288036342_525206729353953_971788077090987462_n.jpg