top of page
_DSC4270.JPG

KLASSER

I mutants framtid betyder "Klass" något annat än det gör idag. Det betäcknar snarare vilken slags överlevare eller enklav- experiment du härstammar från. Dessvärre har det blivit avgörande för din samhällsstatus i Gryningsrikena huruvida du är en vanlig människa, en muterad sådan, ett muterat djur, en psi- mutant eller en robot från forntiden.

Den stora majoriteten av Pyris befolkning är zonens barn, de förtryckta knegarna, bönderna och banditerna. Mutanter.

Ett första steg kan vara att bestämma vilken klass din rollperson ska tillhöra. Mutantvärlden befolkas av fyra olika klass
er som alla har för- och nackdelar.

 

MÄNNISKOR (IMM)
Är överklassen och makthavarna. De styr robotar och var teknologiskt överlägsna med sina Skarprättarvapen och Enklavkunskaper och tog makten över Mutanterna när de grundade Pyrisamfundet. 

 

 


MÄNNISKORMUTANTER OCH DJURMUTANTER (MM OCH MD)

Är folket. De är även zonens barn med pansar, klor och eldsprutande käftar. Människomutanter utgör de allra flesta medborgarna i Pyrisamfundet. 

 

 


PSI-MUTANTER (PSI/MMD)

Är jagade men mäktiga mutanter som besitter närmast övernaturliga mentala krafter. Då de besitter otrolig makt så kan de lätt bli obalans så hör av dig till arr om du vill spela PSI!
 

ROBOTAR (RBT)

Är artificiella intelligenser i plåt och plasticskroppar. Begränsad minneskapacitet gör att de sällan minns nåt från tiden innan katastrofen och de lyder oftast IMM och kan i regel inte skada dem. Då forntidens mirakel är otroligt kraftfulla och har extrema dräkt och spel krav vill vi att du hör av dig till arr om du vill spela RBT!

MUTANTMAKT!

De allra flesta av er kommer att spela Mutanter - människor eller humanoida djur med genetiskt förädlade superkrafter. Du kanske har vassa klor, syra spott och går bärsärk, har en vagt grön hud som skyddar mot skjutvapen, feromoner som gör att folk lyder dig extra lätt, eller massor av andra fräna förmågor som kan bli centrum för en kul karaktär. Vi uppmuntrar alla att spela mutanter och kommer att ha en erfaren film- sminkör (Anders Muammar) som kommer hjälpa dig att se svincool ut. Mutanterna är zonens folk och kämpar mot sina dryga, Icke-Muterade ledare i en Klasskamp som står i centrum för Mutants värld. 

MÄNNISKOR (IMM)
De icke-muterade människorna ser sig själva som ättlingar till katastrofens överlevare, härdade genom ett grymt urval i undergångens skugga. De påminner i stort om dagens människor och kommer i alla storlekar och färger. I Pyrisamfundet med omnejd kallas icke-muterade människor normalt bara för människor.

De utgör kejsardömets härskande klass och besitter nästan alla betydelsefulla samhällspositioner. Därför har många människor en nedlåtande attityd till de andra klasserna. Detta gäller särskilt mutanterna, som ofta betraktas som ett slags tjänarfolk. I förhållande till robotarna är man mer tvehågsen: många ser dem som opålitliga slavvarelser från den gamla tiden, men vissa människor uppfattar roboten som den perfekta livsformen.

Människorna är, beroende på deras höga samhällsställning, den mest välutbildade av mutantvärldens fyra klasser och är därför ofta de skickligaste kunskaparna, politikerna och handelsmännen. 

 

-Deras enda speltekniska fördel är att de börjar lajvet med ett bankkonto. 

människor.png

​Med extremt få undantag är alla Aristokrater människor.
Denna eleganta skara har en påkostad tillställning

MÄNNISKORMUTANTER OCH DJURMUTANTER (MM OCH MD)
Mutanterna utgör den absoluta största andelen av gryningsvärldens invånare och är en vid och brokig klass, med två huvudgrupper som kan urskiljas: människomutanter (mm) och muterade djur (md).
Mutanternas ursprung är oklart men den förhärskande uppfattningen i Skandien är att de skapades som en bieffekt av katastrofen. Man säger att pesten och krigen gjorde naturen osund och att djur och människor som levde i särskilt förpestade områden förvr
eds till mutanter. De muterade människorna är en heterogen grupp som lever överallt och på alla tänkbara sätt. Vissa människomutanter kan vara svåra att skilja från imm, men hos många är mutationerna så iögonfallande att de omöjligen kan döljas. I Pyrisamfundet lider många människomutanter av mindervärdeskomplex i förhållande till sina icke-muterade släktingar, men en del bär sina mutationer med stolthet och uppfattar sig själva som förädlade versioner av människoförfäderna.

 

De muterade djuren har fått människolik intelligens, dessutom går de upprätt på baktassarna och har framtassar som omformats till händer. En del har behållit fragment av det ursprungliga sinnelaget och levnadssättet; många älgkarlar strövar till exempel omkring i mutantvärldens vidsträckta ödemarker. Andra dras till människodominerade bosättningar och vissa djur påstår till och med att de står människan närmare än människomutanterna. I Pyrisamfundets huvudstad Hindenburg lever ett stort antal hund- och grisfamiljer som etablerat sig i rollen av respektabla småborgare.

• mm och md har som enda klass tillgång till de förmågor som kallas mutationer(fysiska).

Du kan läsa mer om mutationer HÄR 

mutanter.png

Mutanter finns bland de flesta samhällsklasser.
Här ser vi en prisjägare som hittat en efterlyst brottsling

PSI-MUTANTER (PSI/MMD)
Psi-mutanterna har muterats mentalt och därigenom utvecklat avsevärda psykiska krafter såsom telepati och förmågan att flytta föremål med tankekraft. De kan både vara av mänskligt ursprung(psi), eller mentalt muterade djur (mmd). Av Mutants fyra klasser är psi-mutanterna den mest försiktiga och ofta hemlighetsfulla. En del lever i vanliga städer och byar, men de försöker ofta dölja sina krafter. Det finns visserligen ett fåtal psi-mutanter som verkar öppet, bland annat som helare, siare eller regnmakare, men nästan alla som utrustats med psi-mutationer är plågsamt medvetna om att deras krafter skapar lika mycket rädsla som beundran. Kända psi-mutanter går sällan säkra i Pyrisamfundet och det är långt ifrån ovanligt med överfall och mord. Därför har många psi-mutanter slutit sig samman i hemliga grupper, ofta på avskilda platser i ödemarkerna, där de kan leva i öppenhet bland förstående likar.

Stereotypen av en psi-mutant är en spenslig människa med inträngande blick och högt hårfäste. Även om det finns många undantag innehåller klichén ett uns av sanning: varelser med psi-mutationer har ofta fått sina krafter till priset av fysisk styrka. Såväl psi-mutanter som mentalt muterade djur är ofta klena.

 

• psi och mmd är de enda som kan få förmågor som kallas psi-­mutationer.

Du kan läsa mer om Psi-mutationer HÄR 

• psimutanter har bytt sin fysiska kropp för ett starkare psyke och tål därför mindre fysiskt våld , Du kan läsa mer om det under stridsreglerna HÄR

psi.png

Många Psi-kunniga lever för att göra gott och hjälpa andra, här ser vi en älg som använder sig av sina läkande händer för att hela en sårad kamrat.

ROBOTAR (RBT)
Robotar eller automater som de också kallas är människotillverkade varelser med artificiell intelligens. De kommer från tiden före katastrofen, frambringade i syfte att lyda och tjäna förfäderna. Många modeller har skapats som människans avbild och de mest raffinerade (som ibland kallas Replikanter eller Androider) är näst intill omöjliga att skilja från imm. Andra robotar ser ut som maskiner med humanoid design: människoformade maskinkroppar i metall och plast.​

Alla har hört talas om robotar – ofta kallade ”automater” – och de flesta har mött en robot någon gång under sin livstid. Inte desto mindre är robotar förhållandevis ovanliga inslag i vardagen. Ingen vet dock hur många robotar som lever i djupet av ruinstäderna och de förbjudna zonerna.

 

De robotar som spelarna kan gestalta i Mutant har tjänat som allt från avancerade städmaskiner och betjänter till protokollandroider och forskarassistenter. Modellerna är konstruerade för att vara hjälpsamma och artiga, ofta på gränsen till det uthärdliga. De är normalt mycket kompetenta inom ett specifikt fält, men det finns många områden där robotar är totalt okunniga. Till exempel går det sociala spelets finare nyanser förbi alla robotar utom de mest avancerade nöjesmodellerna.

 

Robotarnas minneskretsar tycks heller inte kunna lagra obegränsat med information. Sannolikt raderas minnena kontinuerligt och byts ut till förmån för nya, vilket skulle kunna förklara varför få eller inga robotar minns den stora katastrofen och vad som egentligen hände under den tiden.

Robotar kan på grund av inbyggda säkerhetskretsar inte attackera människor. Detta inkluderar imm samt psi och mm med dolda mutationer. De försvarar sig i nödvärn, men bara om det kan genomföras utan att den attackerande människan åsamkas allvarlig skada.

 

• rbt har som enda klass tillgång till de förmågor som kallas optioner.

Du kan läsa mer om optioner HÄR 

 

• rbt är härdigare än köttklasserna och klarar därför av att bli skadade mer innan de tas ur stridbart skick. 

Du kan läsa mer om det under stridsreglerna HÄR 

 

• En rbt kan använda reservdelar för att reparera sig själv - det fungerar lite annorlunda än för köttpåsarna, du kan läsa mer om läkning och reparation HÄR 

rbt.png

Automater är forntiden otroliga skapelser och de kan vara svåra att förstå. här ser vi en som inte uppskattar Automatens sannolikhets algoritmer.

bottom of page