top of page
_DSC4260.jpg

OM KUSERUD KISELGRUVA

Alla bilder på huvudsidan är från vårt semipermanenta område, gruvan Kuserud i Dalsland, nära Rådanefors. Det är en avskild och övervuxen kiselgruva. Övergiven sedan 1970- talet. 


Eldsjälen som äger gruvan sedan ett år tillbaka, har spelat Mutant som ung, och rätt nyss tillsammans med sina barn. Han vill gärna att Kuserud nyttjas till deltagarkulturprojekt som vårt och vi har ett avtal som löper fram till efter sommaren 2025. 

Tanken är att våra evenemang drar sitt strå till stacken för att rusta upp fastigheten, utan att förlora dess goa patina av industriellt förfall. 

Vi delar området med bland annat ett filmprojekt, Greenpeace och Futuredrome, och vi samarbetar för att gradvis utveckla gruvan till ett centrum för deltagarkultur och evenemag som vill förstärka eller bevara platsens unika stämning och natur. 

Skrot får ni röjja bäst ni vill, men vi vill bevara mycket av slitaget, förfallet och särskilt mossan och växtligheten som börjat återerövra platsen. 

Vi ser helst att ni återanvänder det som finns på platsen, i allafall till det yttre delarna av konstruktioner. 

Kuserud Gruva består av ett tiotal större industribyggnader, maskinhallar och kontor jämte ett stort dagbrott, där man en gång grävde efter kisel. Gruvan har stått övergiven sedan 1990- talet och långsamt börjat återerövras av naturen, även om de flesta av byggnaderna är fortfarande relativt intakta. 

 

  • Marken är ren och ingen av byggnaderna innehåller asbest eller liknande giftiga material.  

  • Det går en bilväg hela vägen fram till och genom området. 

  • Parkering finnes!

  • Området ligger vid ett sjösystem, så båtar, kanoter och flottar kan brukas under evenemangen.

  • Det finns en djupborrad brunn på området som är fri att använda för alla deltagare. 

  • Det finns 220 och 3- fas elektricitet på plats.

  • I en jaktstuga finns kök, sammanträdesbord och sovplats för 8-10 arrangörer.         

  • Just nu finns ett enklare utedass på plats, innan Augusti planerar vi att ha minst ett till dass färdigt.


Vill du samarbeta med oss om ett evenemang i Kuserud? 

Kontakta oss i Mutantzonen!

Om Kuserud: About
bottom of page