top of page

NÄSTA MUTANTLAJV KOMMER 2024 -
MER INFORMATION HÄR UNDER SEPTEMBER!

SAGAN OM K-RUD

REDAN ÖVER?

Strapatser och faror präglar karavanfärden i det förödda landet kring Uddezonen. 

Karle 97 PT - Trots kejsarens beskydd och Gryningstidens frammarsh påminns denne skribent stundtals om att världen fortfarande är i en svår och prövande tid. Kuserud, eller K-rud (förkortat Krud), tycks kunna bli en sådan tillnyktrande historia.

Blott de första 3 lassen av skrot från denna förra sommarens mest omsjungna skrotfyndighet har hunnit lämna platsen. Karavanleden går tre dagar genom oländmark och en vecka till längs flod till omlastning i Bexorins magasin och sedan pråm till slutdestinationen i Göborg. Våra
modiga skrotvakter, ett band gladlynta “aspiranter” (Pyriska kollaboratörer med Göborg) har alltså redan satts på svåra prov.


Karleposten, en av Pyris finaste tidskrifter och oförtrutat sanningstutande, har genom vår reporter på plats fått insikt i de utmaningar som möter karavanvakterna i deras strävan att säkert transporterna skrot genom det farliga landskapet, smäck mellan uddezon och gisslaved.

En herr Kraa från Simris (tidigare efterlyst) och flera tidigare grymma banditmarodörer, (som nu har blivit anställda som karavanvakter) står vintern igenom inför mindre strider med banditer som får tips från sina gamla kontakter med den beryktade (nu bedödade) Benzo, banditledaren som Kraa och självaste Herr Jerrod (Rättsskiparen som ansvarar för traktens straffdömda skrotgrävare och är att betrakta som hålans rättsman kanhända) hjälpte till att avsätta under den dramatiska dockteaterpremiär, som det skrivits så herrans mycket om.

Men vintern har kommit snabbare än förväntat till utposten, och Bexorins och behyrda Kusevakter har varit våghalsigt sturska och vägrat anpassa sig till de utmaningar som vädret fört med sig, något en Karlebo ju aldrig skulle göra.

En konkurrerande grupp mot Bexorins Göborgsägda handelshus är ett samelsurium av nybolagare i K-rud, kända som KFK (Kuseruds Frihandels Konsortium). De samlar ihop sitt skrot och vägrar att sälja till Bexorins karavaner till det (i sammanhanget inte ofantliga, må denne logistiska entusiast till skribent, påpeka) relativa underpris (kring 1/10 av Schakara- värdet så att säga). 

Trots att Bexorins och Kuserudarna har lyckats genomföra ytterligare två turer med sintt beslagtagna vrålåk, så blir lasten allt mindre för varje gång. Vid deras sista färd innan kaosvintern anfölls de av en organiserad trupp, kanske Benzos sita anhängare. Förluster uppstod och de tvingades dra sig tillbaka till sin ännu illa bebyggda bas i K-rud.

 

Isolerade och avskurna drabbades de, och de två dussinen andra lycksökare som kastat sig ut i zonmörkrets kant redan förra årets vårkant, hårt av den plötsliga bistra vintern. Inte nog med det; flera andra förlorade helt sinnet till följd av de psykologiska zonfenomenen som hjärnspöken och några av dem dog av röta eller sviterna av gyllenpesten. Situationen var djupt oroande.

Det var då Raggarn slog till mot bosättningen! Denna best, liknande en väldig dumhund fruktas av alla längs Mörkveden och Gisslaveden, och i utkanten av Uddezonen bär den ju dessutom på infekterade krisallina utslag. Odjuren tog sig enligt den nflyttade BobyBonbingstjärnan “Snustrynet” in i K-rud genom en tunnel som leder rakt ut i en svårt rötdrabbad zonklyfta. Bosättningen, som saknar milis och försvarsverk, försattes i kaos. Banditöverfall på karavaner var enn sak, ett anfall på deras hem en helt annan. Minst fem ytterligare Kuserudare, tre av dessa fångar från Jerrolds straffkommando, föll offer för dess rovlystnad.

 

Det hade kunnat gå ännu värre, om inte en grupp ur den beryktade frikåren Vita Kåren räddade dagen! Kåren har som bekant lojalt tjänat som reguljär trupp i Pyrisamfundets armé, främst stationerade i Pirit sedan ett tjogtal år. Kapten Meffistå och dennes talesperson Ludd Wagner har inte kunnats nås för ett uttalande kring vad deras uppdrag i området kan tänkas vara. Men Kuserudsborna är nog mest tacksamma för att Kejderligt beskydd äntligen nått deras eländiga trakt.

Nu inväntar vi med spänning rapporter om huruvida K-rud kommer att överleva digervintern och kan med mänskligt mod och mutantska krafter säkra sin existens mitt mellan Göborg, Uddezonen och vårt älskade Pyrisamfund.

KUSERUDS KNUGSVAL OCH MARKNADSFEST

EN TID AV HOPP OCH GEMENSKAP!

Kuseruds invånare har med stormsteg marscherat genom den besvärliga vintern och stigit fram ur snöns kalla famn. Nu, då de första vagnarna från Göborg och Karle har nått vårt älskade samhälle, är det hög tid att skänka stadens ordning och trygghet en omtänksam hand.

Vi kan inte tillåta oss en till vinter av kaos och oreda. Således har vi beslutat att förena oss i en festlig sammankomst för att välja en ny borgmästare och lagman – personer som kommer att ta på sig ansvaret att lösa Kuseruds problem med elementen och garantera vår säkerhet. 

Det är också en stund att fira vårt överlevande med ett jublande "Hurra, vi lever!"

Under festligheterna kommer staden att lysas upp av kulörta lyktor som svävar lekfullt i natten. Doften av heta doggar och fersk fesk kommer att hänga i luften, lockande till sig hungrens själlar som söker tröst och värmerlighet.

Lag av entusiastiska spelare kommer att kämpa blodigt och ge allt i sockerspelets åldervördade namn, underhållande åskådarna med sina färgsprakande prestationer. En dockteater kommer att föra oss till svunna tider och platser, där både småmutanter och gamlingar kan förlora sig själva i en sagolik och sedelärande berättelse om samtiden eller forntiden.

På marknadsplatsen kommer fisk och skaldjursfängare måhända att erbjuda sina frestande läckerheter, lockande smaklökarna på de besökare som söker kulinariska upplevelser. Fäskekörkans rika Lobobstervördnad kommer törhända att sprida sig genom luften och kittla våra sinnen.

Allsången kommer att klinga genom gatorna, och förenas i en harmonisk melodi som hyllar gemenskapen vi har byggt upp.

Den utsökta baren “Stolta Fergen” som öppnades en blodig kväll under Knaset 96, kommer att stå öppen i all sin fornsalsprakt och erbjuda uppfriskande drycker till törstiga sällskap. Där kan vi samlas och lyfta våra glas för att fira framsteg och hopp för framtiden.

Artiga politiska samtal tack. Ta gruffet utanför eller på Sockerplan!

Denna festlighet och marknad kommer att vara mer än bara en källa till glädje och nöje. Det kommer att vara en tid för samhället att enas och arbeta tillsammans för att skapa en tryggare och mer lönsam framtid för Kuserud och dess folk. Genom att engagera oss i dessa tre dagar av livsfest kommer vi att lägga grunden för en ljusare morgondag.

Vi kommer att bygga upp en stad som är väl rustad att möta alla utmaningar som väntar oss. Låt oss gemensamt sträva efter en bättre framtid och göra Kuserud till en förebild för andra samhällen.

/Festkommitten K-ruds Vänner

KANDIDATERNA

Ion Meister - Är en Gryningsandans förespråkare, en teknolog och utforskare av fornteknologiens möjligheter. Han har ett stort kontaktnät i Nordholmia och Karle och förespråkar ett totalt närmande Pyrisamfundet, men icke till dess ädlingar. Snarare är det företag och Kejsarmakt som skall hjälpa K-rud blomstra.

Herodes Frankelsmöör - (tidigare Frankelhane) - en ädling från Hindenburg, är bosatt i Kuserud sedan förra sommarens skrotrusch och nyligen ingift i familjen Möör och Smöör (delägare av Bexorins). Tillsammans med sin Margarina har han låtit grunda vad de själva kallar Kuseruds första aristokratiska familj - ätten Frankelsmöör. Herodes tror på ett Kuserud med positivt inflytande från båda de två större rikena, ett Kuserud som förenar Göborgs medborgarrättvisa med Pyrissamfundets gryningsanda och anor. Och vem är mer lämpad att leda ett sådant samhälle än någon med ena foten hos de pyriska urfamiljerna, och den andra hos Göborgs mäktiga handelsbolag? Lägg därtill till att han förra sommaren, enligt sig själv och flera “oberoende” källor, var essentiell i upprensningen bland Kuseruds banditer, i utforskandet av zonen och kampen mot de gyllene, och i besegrandet av övriga kandidater till prinessans hand i blodig duell, och det finns egentligen inga alternativ till vem som ska få bli Kuseruds Kejsare!

Broder Agne - Broder Agne, en medlem av fiskelaget från Simris och städare i helgedomen, ställer upp som kandidat till borgmästare mest för att nån föreslog honom. Han är en troende i Loboster-kulten och strävar efter att vara en mer andlig typ av ledare. Agne är osäker på vad det innebär att vara borgmästar-knug, men han vill att alla ska vara överens och glada. Han har en kärlek för sin familj och är öppen för förslag och idéer från andra. Agnes mål är att vinna borgmästarvalet och rekrytera fler till kulten för att göra sin älskade Fader Allan stolt.

Rugge Rogurt - En självklar Göborgsvänlig kandidat som talar väl för Medborgarandan, och vill att K-rud skall bli en del av Göborgs vision om ett Medborgerligt samhälle och ta avstånd från Kejsarens grymma välde där vem du är släkt med är viktigare än vad du gör.

Mister Mozzarelli - Mister Mozzarelli, en muterad man med bakgrund i Pirit, leder Kuseruds Frihandelskonglomerat. Han ser sig själv som en ledare och diplomat, och hans mål är att frigöra Kuserud från Gryningsrikenas inflytande och behålla stadens oberoende. Mozzarelli är inte rädd för att ta itu med svåra frågor och är beredd att göra nödvändiga val för att säkerställa stadens framgång. Han är också utrustad med forntida vapen och har en kontakt från Göborg som hjälper honom med smuggling, sägs det. Mister Mozzarelli är en mer moraliskt flexibel framstegskandidat och har redan överlevt ett attentatsförsök!

Plånk Gyllendräpare - Plånk Gyllendräpare, är en lokal hjälte (den förste som lyckats dräpa en av ärkefienderna "De Gyllene" från zonens djup. Han är energisk och en idealistisk kandidat till borgmästar-knugs- posten. Han leder en allians av mutanträtts och arbetarförkämpar och driver ett tjärbrygdshak. Plånk är en erfaren kämpe för rättvisa och jämlikhet och fokuserar på stora åplaner för hur rikedom skall fördelas. Han vill bygga starka och inkluderande samhällen där varje medborgare ges möjlighet att växa och blomstra. Plånk tror på att lyssna på medborgarna och inkludera dem i beslutsfattandet. Han strävar efter att skapa en öppen och transparent regering där rösterna hörs och behoven prioriteras.

Välkommen till "Knugen av Kuserud", den andra delen i vår post- post apokalyptiska lajvkampanj, i det klassiska rollspelet Mutants bisarra 1800-talsdoftande framtid.

Vi befinner oss i Kuserud, en nybyggarbosättning i utkanten av Pyrisamfundet, på randen till den märkliga Förbjudna Zon som kallas “Uddezonen”. Vi följer dess tillväxt från laglös skrotgrävande utpost, till en blomstrande bosättning full av liv och gemyt, men också intriger, mysterier och maktkupper. 

Ett urval av Kuseruds modiga pionjärer, sensommaren 96 Pyrisk Tideräkning

Under vårt evenemang “Knaset i Kuserud” förra året följde vi den ofta blodiga kampen mellan samvetslösa skrotgrävargrupper och handelshus. Efter en spännande och uppskattad uppsättning erövrades Kuserud från Zon-böset och banditerna tämjdes!

I 2023 års evenemang - “Knugen av Kuserud”, följer vi följaktligen bosättningens första borgmästarval och marknadsdagar, i skuggan av den eskalerande skrotruschen, ett knappt halvår efter “Knaset”.

Du spelar en bofast Kuserudsbo, eller en nyss tillrest Lycksökare! 

Bofasta Kuserudare

Bosätt dig i ruinerna! Öppna ett bageri, en grovsmedja, ett fiskelag, en dockteater eller en annan nybyggardoftande inrättning i byn tillsammans med din egna grupp!

Känn gemytet, njut en ölamust och en match Socker (en blandning mellan fotboll och handboll på en liten plan, ibland med vapen, ibland i sjön) och bygg en stark buskis- humoristisk by- samvaro kring din grupp och lilla butik. 

Ställ upp i borgmästarvalet! Välj en kandidat i er grupp och planera er valkampanj och hitta på mer eller mindre ljusskygga metoder att vinna omröstningen på. Eller ställ upp som en tillrest frifräsarkandidat med en plan!

Brinn för rättvisan och ett fritt Kuserud, som en medlem i den engagerade tillresta Valberedningen, som består av både Göborgska och Pyriska vänner av ordning. Det är Valberedningens uppgift att se till att borgmästarvalet går rätt till, trots de korruptionsbenägna omständigheterna.     

 

Bli en del av de Göborgs- rättrådiga, men ack så giriga skrothandlarna i Bexorins Handelshus, eller följ med deras fornforskande Encyklopedister när de återvänder med nya vilda teorier om Kuseruds förhistoria.  

Skydda Pyriska intressen (och dina egna) från banditer, rebeller och skumma Göborgare som en Pyrisk Soldat I soldatgrupp 6 från Karle bataljonen(uniform, enkel sovplats och vapen ingår!). 

Avtjäna ditt straff och avnjut den täta sammanhållning och spännande maktkamper som hör till fångarna och fångvaktarnas vardag i Straffkommando 9b (overall, enkel sovplats och fotbojjor ingår). 

Encyklopedisterna och deras makalösa Automatkollega

Tillresta Lycksökare:

Kuserud håller på att civiliseras så smått, men bland detaljhandlare, smeder och bar- föreståndare finner vi ännu flera konkurrerande band av beväpnade lycksökare. Deras kamp mot varandra och zonens märkliga hot är en vådlig del av vardagen i denna gryningshåla.

Gräv skrot som en lycksökare bosatt i en skrotruin och slagga i sovsalen i det nyinvigda hotellet ”Kvalsters magasin”.  

Spänn gangster / sjaskig soldat musklerna, och ta det du behöver med en dos hot om våld. Förhoppningsvis bara hot. Kuserud må vara på väg att få en borgmästare, men det är ännu långt från en laglydig zonhåla. 


Utforska den djupa zonens märkliga slydjungel och stenbrott som Skrotgrävare, Zonfarare eller Pyrisk Exploratör.
 

Bli en “Zonspelare” och hjälp oss blåsa liv i de märkliga Gyllene och en lång rad nya hot ur Mutants rika Zonologi. 

Den stenhårde och något kurupte fångvaktaren R. Jerrold samt hans "språkrör"

Arrangörsgrupp: 

Knugen av Kuserud arrangeras av Mutantzone (gruppen bakom 2020 års “MUTANT: The Last Ark”) och föreningen "Kuseruds Vänner", i ett förfallet stenbrott och dess industri- kåkar i Dalsland (20 min från Trollhättan / Vänersborg).

 

Den här gången har vi även Mutantkonstnären, SFX (specialist på Mutantsminkning!) - gurun och filmmakaren Anders Muammar med från start Han kommer precis som under förra spelet hjälpa dig lyfta din Mutantsmikning och dräkt till nya höjder och vi planerar dessutom att spela in ett par filmiska Mutantscener innan och efter arrangemanget! 

Bexorinska arvtagerskan Margarina Möör och Smöör visar sin välvilja mot slagen straffmutant

DATUM:  19:e - 22:a Juli 2023

BYGGHELG: 3-4:e Juni
BYGGDAGAR: 17-19:e Juli

19:e är obligatorisk workshop och byggdag! Senaste ankomst är 12.00. Workshops börjar kl 15. 
 

Text är bra, videos och Workshops är bäst!


Vi fortsätter vårt uppskattade format med intensiva workshops där du får testa alla regler och din roll tillsammans med resten av Mutantensemblen! Vi går igenom ett proffsigt men lättsamt drama-övningsprogram med fokus på att svetsa ihop en riktigt kul och spännande bykultur, full av starka grupper, individuella relationer, fejder och skvaller!

Minst en månad innan spelet komer vi även att släppa en serie Youtube- videos som går igenom allt från mode, Mutantvärlden, regler för strider och mutationer samt en massa kul tekniker för att göra by- livet och borgmästarvalet extra kul att spela!

Bild 6: Herrarna Bangkok och Frankelhane, Pyriska ädlingar på vift i Kuserud

Anmälan för Straffkommando 9B (dräkt ingår) och Soldater (dräkt och puffra ingår!) är öppen du hittar den HÄR

Kolla även in introfilmen till Mutantlajv 1 - Knaset i Kuserud, för en genomgång av grupper, regler och liknande. Det mästa gäller fortfarande för Mutantlajv 2 - Knugen av Kuserud!

Bönder från Karletrakten, numera Kuserudare (eller avlidna)

344781793_214437298080587_8851671150885176874_n.jpg

KNUGEN AV KUSERUD
Ett lajv om borgmästarvalet i en laglös håla
19 - 22 JULI 202
3

bottom of page